สร้าง“วัดไทยสากล”ที่โคลัมบัส

พีร์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ :piralv@yahoo.com  

เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผมเคยนำเสนอเรื่องราวการก่อสร้างวัดไทยที่เมืองโคลัมบัส มลรัฐโอไอโอ โดยการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มคนไทยทั้งจากอเมริกาและจากเมืองไทย ผมได้ข้อมูลนี้จาก Newark Advocate ซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นที่นั่น  ความจริงไม่อยากใช้คำว่าวัดไทยเสียด้วยซ้ำ เพราะโครงการนี้ออกแบบให้ประกอบไปด้วยการสอดใส่หลายส่วนของวัฒนธรรมด้านอื่นๆของไทย รวมถึงวัฒนธรรมของประเทศแถบอุษาคเณย์ อย่างจีนหรืออินเดียเอาไว้ด้วยอย่างน่าสนใจ นอกเหนือจะเป็นส่วนที่เกี่ยวโยงไปถึงภาคธุรกิจ อย่างเช่น สินค้าที่เกี่ยวพันไปถึงเมืองไทยอีกหลายรายการ ที่คนฝ่ายไทยจะได้รับประโยชน์

ไตรรัตน์ ฤทธิ์ภิญโญ(ซ้าย)กับฉันทฤทธิ์ วิโรจน์ศิริ

     ให้บังเอิญจริงๆ ต่อมา ผมได้เจอกับคุณฉันทฤทธิ์ วิโรจน์ศิริ หรือคุณจ๊อบซึ่งตอนนี้อยู่ที่เมืองไทย คุณจ๊อบ เคยทำงานและอาศัยอยู่ในอเมริกามานานหลายปี  รับหน้าที่เป็นคนออกแบบแปลนหรือผังของวัด ซึ่งผมอยากจะเรียกว่าเป็น พุทธสถานมากกว่า เพราะเป็นมากไปกว่าวัด  ทั้งดูจะมีความเป็นสากลมากกว่า แม้คณะกรรมการที่ทำงานในโครงการนี้ จะกำหนดชื่อ ให้เป็นวัดไปแล้วก็ตาม 

     เรื่องชื่ออาจไม่สำคัญเท่ากับที่เวลานี้โครงการฯ ได้มีความคืบหน้าไปอีกขั้นหลังจากที่คุณไตรรัตน์ ฤทธิ์ภิญโญ  หรือชื่อฝรั่งว่า จอห์น ไท ประธานมูลนิธิ The Columbus Buddhism Center ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อต้นปีที่แล้ว ตามที่ผมเล่าไปตั้งแต่ตอนแรกนั้นได้เดินทางไปเมืองไทย เพื่อร่วมประชุมหาข้อสรุปกับบรรดาคณะกรรมการทั้งจากฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาสเมื่อไม่นานมานี้ 
ผมก็ได้มีโอกาสเจอกับคุณภิญโญและคณะกรรมการของโครงการฯบางคนด้วย ซึ่งบางครั้งอาศัยสวนสยามเป็นที่จัดประชุม บางครั้งเป็นวัดพิชัยญาติการาม ฝั่งธนบุรี

     ผมขอเล่าเบื้องหลังการกำเนิดโครงการที่ว่านี้ให้ทราบกันโดยสังเขป คือ เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม2552 ท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลีเจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติการามและประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้นำความขึ้นกราบเรียนต่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ถึงการที่ นาย  H. Burkeley  Showe ประธานบริษัท The Pataskala Village เมืองโคลัมบัส   ได้มีจิตศรัทธาถวายที่ดินจำนวน 7.851 เอเคอร์(19.87 ไร่) รวมกับถนนทางเข้าเพื่อทำเป็นวัดพุทธศาสนาในเขตมิดเวสต์  ของอเมริกา

    สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้มีมุทิตาจิตรับเป็นองค์อุปภัมภ์ และแต่งตั้งให้พระพรหมโมลีเป็นประธานคณะดำเนินการสร้างวัด ภายใต้มูลนิธิของวัดพิชัยญาติการาม ฝ่ายกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และในส่วนของฝ่ายฆราวาสนั้น ได้คุณไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ แห่งสวนสยาม มาเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ ขณะที่ทางฝั่งอเมริกา ใช้มูลนิธิ The Columbus Buddhism Center เป็นหน่วยงานดำเนินการและประสานงานกับทางเมืองไทย

     ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมกันที่วัดพิชัยญาติการาม โดยมีท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลีเป็นประธาน
คุณสรกฤช แก้วประสาท ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงาน ได้ส่งข่าวแจ้งมาที่ผมให้ทราบถึงความคืบหน้าของโครงการตามข้อความข้างล่างนี้ครับ

1. กำหนดวันเดินทางไปวางศิลาฤกษ์ ณ พื้นที่ก่อสร้างวัดไทยในโคลัมบัส
     
     1.1 เดินทางวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดยมีคณะของคุณไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ, คณะของท่านพระพรหมโมลี และคณะของอนุกรรมการ
   
     1.2 กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ เป็นวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554

2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นก่อสร้าง คุณฉันทฤทธิ์ได้นำกราบเรียนท่านพระพรหมโมลีทราบ  เพื่อเตรียมดำเนินการขอรับบริจาคต่อไป

3. เรื่องการขอวีซ่าเดินทางสำหรับผู้ที่ยังไม่มีวีซ่า ให้ทางคุณไตรรัตน์ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิฯ(ที่สหรัฐอเมริกา) ออกหนังสือเชิญเพื่อนำไปยื่นสถานฑูตสำหรับการขอวีซ่าต่อไป

4. กระดาษหัวจดหมายที่จะใช้ ให้ใช้ชื่อ Columbus Buddhism Center Foundation ร่วมกับมูลนิธิวัดพิชยญาติการาม และใช้ตราประทับร่วมกัน

5. ให้จัดทำแบบจำลองของวัดที่จะก่อสร้าง 2 ชุดให้แล้วเสร็จเร็วที่สุด เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการขอรับบริจาคทั้งที่สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย (ค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้จะขอพึ่งบารมีท่านพระพรหมโมลี และมูลนิธิวัดพิชัยญาติการามไปก่อน)

6. กำหนดให้พระธรรมฑูต 2 องค์เดินทางไปยังเมืองโคลัมบัสประมาณต้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อประกอบสังฆกิจต่างๆ ให้แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ โดยมีท่านดร.พระวิเทศพรหมคุณเป็นพระพี่เลี้ยง (พระจะจำพรรษาที่อพาร์ทเมนต์ที่ทาง Mr. H. Burkley Showe เจ้าของที่อนุญาตให้ใช้ได้ 6 เดือนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)

7. รายละเอียดเรื่องการก่อสร้างรวมถึงระยะเวลาเป็นไปตามเอกสารแนบ ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะได้ประชุมกันอีกครั้งหนึ่ง”

     สำหรับผู้ร่วมประชุมที่วัดพิชัยญาติฯในวันเดียวกันนี้มีดังนี้คือ  ท่านพระพรหมโมลี  คุณไตรรัตน์ ฤทธิ์ภิญโญ  คุณฉันทฤทธิ์ วิโรจน์ศิริ  ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร  คุณสิทธิศักดิ์ เหลืองอมรเลิศ  คุณนพกาญจน์ เหลืองอมรเลิศ  และ คุณสรกฤช แก้วประสาท

     หากจะว่าไปแล้วโครงการที่ว่านี้ จัดเป็นโครงการขนาดใหญ่ทีเดียวสำหรับการสร้างวัดไทยในอเมริกา คุณฉันทฤทธิ์ หรือคุณจ๊อบ ซึ่งคุมงานด้านออกแบบ เล่าให้ฟังว่า นอกเหนือจากสถานที่จะสร้างเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเป็นระบบที่หมายถึงสถานที่ศึกษาปฏิบัติธรรมสำหรับคนอเมริกันแล้ว ยังครอบคลุมถึงงานด้านแสดงด้านศิลปะและวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย

     ในด้านของสถานที่เอง ยังแบ่งออกเป็นส่วนๆ สำหรับคณะสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป รวมทั้งสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นความสอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติ ภายใต้บรรยากาศของเมืองเมือง Pataskala ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวัดบนถนน Blacks Road

     การออกแบบวางไว้ 3 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนที่เป็นสังฆาวาส สำหรับที่พักของสงฆ์และบรรดาผู้จาริก ทั้งหลาย  ส่วนที่เป็นพุทธาวาส สำหรับการสอน สมาธิหรือการปฏิบัติธรรม จะมีเจดีย์อยู่ตรงกลาง ประกอบไปด้วยห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทางด้านพุทธศาสนา และส่วนที่ 3 เป็นส่วน ฆราวาส ทำเป็นศาลาต่างๆ สำหรับกิจกรรมต่างๆของวัดและชุมชนที่นั่น

     ส่วนเรื่องชื่อวัดคุณจ๊อบบอกว่า ต้องรอให้การสร้างฐานรากของตัวอาคารหลังแรกแล้วเสร็จก่อน เนื่องจากในสัญญาที่ทำกับนาย Showe ผู้ที่บริจาคที่ดินนั้น ระบุว่ามูลนิธิฯจะต้องแสดงให้เห็นว่า ได้มีการทำประโยชน์(สร้างวัด)บนที่ดินจริง หลังจากนั้นจะมีกระบวนการนำเสนอเพื่อตั้งชื่ออย่างเป็นทางการต่อไป

     ความจริงยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้อีกมาก ข้อมูลเพิ่มเติมสามรถดูได้จากเว็บไซต์ www.columbusbuddhismcenter.com

     ส่วนเรื่องการอนุญาต โครงการจากเมือง Pataskala คุณไตรรัตน์บอกว่า ตอนนี้ผ่านกระบวนการขออนุญาตจากซิตี้หรือเมือง(เทศบาล) เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสรุปจากเมืองไทย ก็สามารถดำเนินงานไปตามกำหนดการได้ และจะไปแจ้งให้นาย H. Burkeley  Showe เจ้าของที่ดินทราบเพื่ออนุโมทนาต่อไป

     ผมเองถือว่าเป็นเรื่องประหลาด หลังจากที่เจอข่าวการสร้างวัดจากสื่ออเมริกันเพียงไม่นาน และต่อมาได้พบกับคณะทำงานในโครงการนี้ อีกหลายคนที่กรุงเทพ

     ก็คิดว่าอย่างน้อย น่าจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกกับวัฒนธรรมตะวันตก โดยอาศัยจุดเริ่มที่พุทธศาสนา ที่เวลานี้อเมริกันกำลังสนใจกันค่อนข้างมาก รวมทั้งกำลังกลายเป็นกระแสทางเลือกของอเมริกันชนยุคปัจจุบัน

     แต่อย่างที่บอกไปหลายครั้งแล้วว่า ความพร้อมทั้ง บุคลากร(คน)  สถานที่ และความเข้าใจต่อวิธีการเผยแผ่ เราเองต้องเข้าถึงและเข้าใจฝรั่งให้ได้ด้วย  ถ้าจะบอกว่าโครงการนี้เป็นความหวังก็คงจะได้อยู่..!

Advertisements
  1. ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: